Identitet är allt

Genom att skicka en begäran till en person via Freja eID kan du säkerställa att personen på andra sidan linjen är den som den påstår sig vara. Ingen information sparas på Legitimera Online.

Legitimering

Person-/Samordningsnummer: Vem skall förfrågan skickas till?

Vidimerad signering

Du kan skicka en signeringsförfrågan till en person som använder Freja eID. Personen kommer se en begäran från Legitimera Online och den text som du anger intill.

Du måste vara kvar på denna sidan till signeringen har slutförts och du kommer kunna ladda ner ett signerat dokument som vidimerar signeringen som skett i Freja eID när den har slutförts av personen.

I pdf-filen framgår den text som du anger i rutan intill samt när den skrevs under, och filen är skyddad med en pdf-signering för att förhindra ändring i efterhand.

Legitimera Online tar inte ansvar för innehåll eller för signeringen i sig utan låter tekniken vara enkel och tala för sig själv.

Signering

Person-/Samordningsnummer: Vem skall förfrågan skickas till?
Text att signera: Texten kan vara max 2048 tecken.

GDPR-förfrågan

Denna sidan kan vara ett stöd när du skall skicka en begäran om utdrag, rättelse eller radering enligt GDPR.

När du gör begäran enligt GDPR är det viktigt att den som tar emot begäran kan fastställa din identitet. Detta kan vara svårt och omständigt, och därför används det frekvent som ett sätt att dra ut på tiden som uppgiftslämnaren har på sig.

Genom att skapa en begäran i denna tjänst så använder du en godkänd e-legitimation som kryptografiskt garanterar din identitet. Det är självklart fortfarande upp till mottagaren att acceptera ditt bevis, men det blir svårt att hävda att de inte kunde identifiera dig.

Välj först vilken typ av begäran du vill göra, ställ in dina val och därefter klickar du för att signera din begäran.

Skapa begäran på språk:
Ditt personnummer: Ange ditt personnummer/samordningsnummer
Databehandlande organ: Namnet på organisationen
Dataskyddsombudets namn: Om du vet namnet på ombudet.
Typ av begäran:
Freja eID

Trovärdig identifiering

Vad är Freja eID

Med Freja eID kan du komma åt onlinetjänster, göra elektroniska underskrifter, identifiera dig själv till andra privatpersoner, bevisa din ålder, kontrollera vem som får dina personuppgifter – allt på ett sätt som är säkert och lätt att använda.

Säkert

Freja eID bygger på avancerad och beprövad säkerhetsteknik som används av banker och myndigheter över hela världen för att hantera elektroniska identiteter, skydda känslig data och uppfylla regelverkens krav.

Peer-to-peer

Du kan använda Freja eID:s peer-to-peer identifiering när du lägger till en ID-handling i appen. Detta genererar ett säkert digitalt ID-kort i appen som innehåller data om dig – ditt namn, din ålder och ett foto på dig. Du kan använda denna funktion i flera olika sammanhang när du vill identifiera dig själv till andra individer.

ID-skydd

Du kan länka upp till tre e-postadresser och tre mobiltelefonnummer till din Freja eID. Alla dessa kan användas som dina användarnamn och raderas / bytas ut efter behov. Tanken är att ge dig flexibilitet för att använda digitala tjänster utan att skylta med känslig information som ditt personnummer.

Elektroniska underskrifter

Lagligt bindande elektroniska signaturer godkänns med din PIN eller biometri i Freja eID-appen och ersätter därmed pappersbaserade processer. Dessa signaturer kan också ligga och väntai upp till 30 dagar, vilket möjliggör stor flexibilitet för viktiga beslut, eller när flera personer måste skriva under, men inte har möjlighet att göra det samtidigt.

Tvåfaktor

Identifiera dig till olika tjänster på ett säkert och enkelt sätt med PIN-kod eller biometri. Detta tillvägagångssätt, som kallas tvåfaktorsautentisering, är ett mycket säkrare alternativ än lösenord.

Vanliga frågor

Ibland så undrar man..

Legitimera Online är en gratis enkel tjänst för att vara säker på att den du talar med är den du talar med, för att skicka enkla juridiskt bindande avtal eller boka möten med säker deltagarverifiering í Microsoft Teams.

Tjänsten är skapad av Daniel Sörlöv och drivs för egna ändamål huvudsakligen men eftersom den finns så är den öppen för andra att använda. Signering sker med hjälp av Freja eID som är en godkänd elegitimation.

Legitimeringstjänsten sparar ingen information, ens tillfälligt.

Signeringstjänsten sparar ingen information, ens tillfälligt. Det signerade beviset genereras automatiskt och sparas inte i våra system.

GDPR-frågetjänsten sparar ingen information, ens tillfälligt. Det signerade beviset genereras automatiskt och sparas inte i våra system.

Nej, Legitimera Online är kund till Freja eID och Verisec för att kunna använda deras tjänster men detta är inte en tjänst som tillhandahålls av dem.

Freja eID är en godkänd e-legitimation av e-legitimationsnämnden medan BankID är gjort bara för bankerna och deras behov. BankID uppfyller inte heller högsta så kallade LOA3 kraven, men är vanligare än Freja eID idag.